tangcanho

Toàn cảnh chu kỳ 10 năm của thị trường BĐS Việt Nam dưới góc nhìn chuyên gia

Thị trường bất động sản trong giai đoạn 2006 - 2015 mặc dù đã trải qua những giai đoạn thăng trầm, nhưng sau mỗi giai đoạn 5 năm thì quy mô thị trường có tốc độ tăng trưởng gần gấp đôi Chúng…