tien-do-sunshine-center1

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN SUNSHINE CENTER NGÀY 6.11.2017

Hiện tại, tiến độ dự án Sunshine Center đang diễn ra theo đúng dự kiến của chủ đầu tư. Toàn thể đội ngũ xây dựng đang dồn hết tâm sức vào công trình, chủ đầu tư cũng không ngừng theo…

tiến độ dự án Sunshine Center ngày 08/9/2017

Tiến độ Dự án Sunshine Center 16 phạm hùng  được Chủ đầu tư triển khai thi công theo công nghệ Semi-Topdown. Tính đến ngày 08/9/2017, dự án đang được thi công đến tầng 6, chuẩn bị lên…
tien do sunshine center9

Tiến độ dự án Sunshine Center ngày 1/9/2017

Dự án Sunshine Center được Chủ đầu tư triển khai thi công theo công nghệ Semi-Topdown. Tính đến ngày 01/9/2017, dự án đang được thi công đến tầng 6, chuẩn bị lên tầng 7. Một số hình ảnh…
tien-do-sunshine-center1

Tiến độ dự án Sunshine Center ngày 26/8/2017

Dự án Sunshine Center được Chủ đầu tư triển khai thi công theo công nghệ Semi-Topdown.  Tính đến ngày 26/8/2017, dự án đang được thi công đến tầng 6. Đồng thời vẫn đang tiếp tục khẩn…