tiến độ dự án Sunshine Center ngày 08/9/2017

Tiến độ Dự án Sunshine Center 16 phạm hùng  được Chủ đầu tư triển khai thi công theo công nghệ Semi-Topdown. Tính đến ngày 08/9/2017, dự án đang được thi công đến tầng 6, chuẩn bị lên…
tien do sunshine center9

Tiến độ dự án Sunshine Center ngày 1/9/2017

Dự án Sunshine Center được Chủ đầu tư triển khai thi công theo công nghệ Semi-Topdown. Tính đến ngày 01/9/2017, dự án đang được thi công đến tầng 6, chuẩn bị lên tầng 7. Một số hình ảnh…
tien-do-sunshine-center1

Tiến độ dự án Sunshine Center ngày 26/8/2017

Dự án Sunshine Center được Chủ đầu tư triển khai thi công theo công nghệ Semi-Topdown.  Tính đến ngày 26/8/2017, dự án đang được thi công đến tầng 6. Đồng thời vẫn đang tiếp tục khẩn…